Melkveebedrijf familie Oostdam Bodegraven

Boeren vanuit ons Groene Hart

De melkkoeien

WIj houden ongeveer 130 melkkoeien.  De stal waarin ze lopen wijkt af van veel andere stallen omdat het een zogenaamde serrestal is. Een serrestal is overkapping van een lichtdoorlatend, waterdicht dak met een schaduwnet daarover heen. Onze stal heeft geen muren. Dat betekent dat de koeien het hele jaar in hetzelfde klimaat gehuisvest zijn als het klimaat buiten. Dus waait het buiten, dan waait het ook in de stal. Vriest het buiten, dan vriest het  in de stal. Ideaal dus voor een koe want een koe houdt van frisse lucht en niet van temperaturen boven de twintig graden en zonlicht.

Onze koeien worden gemolken door twee melkrobots. Dat zijn automatische melkmachines die 24 uur per dag koeien melken. Een koe kan zelf kiezen wanneer en hoe vaak ze op een dag gemolken wordt. De koe komt naar de robot omdat ze daar gevoerd wordt met brokjes. Gemiddeld worden de koeien daar 3 keer per dag gemolken. De koeien zijn de hele dag vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Als de koeien 7 maanden drachtig (zwanger) zijn krijgen ze een rustperiode van zo,n 6-8 weken en worden ze niet gemolken. Deze koeien mogen in de zomer naar de wei samen met het jongvee.


 

Onze koeien hebben allerlei kleuren. Roodbont, zwartbont, eenkleurig bruin enzovoort. Dat komt omdat wij naast Amerikaans roodbonte en zwartbonte stieren ook gebruik maken van andere rassen zoals BrownSwiss en Montbellarde en Zweeds roodbont. Dat doen wij omdat we denken dat we door te kruisen  sterkere en gezondere, duurzame koeien krijgen. Ons fokdoel is namelijk koeien die lang meegaan en dus gezond oud kunnen worden met een goede melkproductie.